Educació

Treball de recerca batxillerat

Activitat pensada per als alumnes de Batxillerat. 

 

La temàtica del Treball de recerca del Batxillerat és triada per cada alumne en coordinació amb el seu tutor. El Zoo de Barcelona ha preparat un curs amb la finalitat d'assessorar els alumnes i facilitar-los l'elaboració del treball. Aquest curs s'adapta a les diferents demandes provinents dels estudiants i, al mateix temps, els orienta i ajuda en l'elecció de la temàtica.

 

Es poden realitzar treballs sobre primats i altres mamífers terrestres, aus i rèptils així com temàtiques de funcionament del Zoo, espècies en perill...
 

El curs consta de tres sessions teòrico-pràctiques en horari extraescolar (de 15 h a 17 h), una tarda setmanal d'assessorament, consultes i entrevistes amb personal del Zoo de Barcelona, així com un nombre variable de visites a les instal•lacions, en els dies i horaris que es desitgin, per fer les observacions que calgui.  

En acabar el taller, el grup podrà passar la resta del dia al recinte del Zoo fins al tancament.

Visita La reproducció Zoo

Visita La reproducció

A través de la col·lecció d'animals del Zoo, els alumnes aprenen les diferents formes de reproducció dels animals vertebrats i descobreixen les seves estratègies per aconseguir tenir descendència.
Visita El comportament Zoo

Visita El comportament

En aquesta visita a la col·lecció d'animals del nostre Zoo, que comprèn espècies solitàries i gregàries, amb conductes innates i apreses que presenten diferents graus de complexitat, els alumnes podran aprofundir en el seu comportament.
Visita Animals en perill Zoo de Barcelona

Visita Animals en perill

Aquesta visita mostra als alumnes les principals causes, ja siguin naturals o provocades per l'home, que han portat moltes espècies a trobar-se en perill d'extinció.