Taller combi

Taller combi zoo

Activitat pensada per als alumnes d’Educació Infantil. També es pot adaptar a Primer i Segon de Primària.

Aquest taller és una combinació de diferents activitats. D’una banda, els alumnes treballen les diferències entre animals domèstics i salvatges amb l’ajut d’una maqueta d’una granja tradicional i uns trencaclosques imantats. D’aquesta manera aprenen les diferents maneres de viure d’animals com el conill, la vaca, la gallina, el porc, l’ovella o el guarà. 

També manipulen materials procedents d’aquests animals per aprendre com els aprofita l’home i alimenten algunes espècies de la Granja del Zoo.

D’altra banda, els alumnes visiten les instal·lacions del Ponis del Zoo, on descobreixen la biologia i com es munten aquests animals. 

El desplaçament dels alumnes a la Granja del Zoo es fa amb el trenet del Zoo.


RESERVA

Durada: 2 hores

Hores d’inici: 10h

Per treure el màxim profit del Taller Combi, suggerim que es treballin prèviament a l'escola, tant des de l'àrea de descoberta de l'entorn natural com des d'altres àrees (plàstica, expressió corporal, expressió oral i escrita, matemàtiques, etc.), els aspectes següents: 

 

Per recollir els interessos dels alumnes i incrementar la seva motivació envers els animals:

 • Reconeixement d'aspectes perceptius dels animals: grandària, forma, color, etc.
 • Passar, a la classe, fragments escollits de documentals sobre animals de granja, animals salvatges i cavalls.
 • Recollir llibres, contes i cançons sobre animals domèstics i salvatges.
 • Prendre nota de les preguntes que els alumnes facin sobre els animals domèstics i treballar-les posteriorment.
 • Imitar els sons que fan els diversos animals de granja.

 

Per observar els animals:

 • Demanar als alumnes que tinguin algun animal domèstic a casa que el portin a l'escola per poder ensenyar-lo a la resta de la classe i treballar-lo. (També es pot fer sense l'animal. En aquest cas, però, cal que l'alumne faci una explicació sobre l'animal i que porti fotos per mostrar-lo als companys).
 • Anar a veure botigues d'animals domèstics.
 • Observar animals en estat salvatge, ja sigui al pati de l'escola o en sortides al bosc o al camp.
 • Visitar una granja tradicional.

 

Com a objectius específics: 

 • Classificació dels animals en salvatges i domèstics.
 • Identificació dels diferents usos que fa l’home dels animals domèstics (transport, aliment, companyia, etc.).
 • Descripció dels productes que l'home obté dels animals: llana, raspalls, carn, etc.

En arribar al Departament d'Educació, el grup classe és rebut per un educador (biòleg) del Zoo, que lliurarà als alumnes els quaderns de treball i els acompanya, amb el tren del Zoo, fins a la granja del Zoo. 
A la Granja del Zoo es fa una activitat en què els alumnes treballen la diferència entre animal salvatge i animal domèstic, així com els productes que l'home obté dels animals de granja.

 

Els alumnes també reben una explicació exhaustiva sobre els ponis i tots fan un passeig muntant aquests petits cavalls.

Si hi ha dos grups, comencen a la mateixa hora i van alternant les activitats: mentre un grup fa animals de granja, l'altra fa ponis i viceversa.

Recomanem visitar el flamenc, el llop, el porc senglar i la zebra.

 

El grup pot quedar-se a les instal·lacions del Parc Zoològic fins l'hora de tancament del recinte.

Propostes d'activitats per realitzar després de la visita Taller Combi:

 

Àrea de descoberta de l'entorn natural i social:

 • Completar les fitxes per fer a l'escola que s'inclouen en el llibret de treball Taller Combi.
 • Fer murals amb fotos, cromos o fitxes d'animals agrupant-les en funció de si són animals salvatges o domèstics.

Expressió oral i escrita:

 • Representar històries sobre els animals treballats.
 • Explicar contes sobre alguns dels animals treballats.

Lògica i matemàtica:

 • Buscar semblances i diferències entre animals semblants i diferents: oca-ànec-gallina, poni-cavall-zebra, cabra-ovella, porc senglar-porc, peix-dofí.

Plàstica:

 • Pintar l'animal que més ha agradat de tots els que s'han vist.
 • Fer una careta que representi un animal i/o disfressar-se d'animal de granja.

Expressió corporal:

 • Fer jocs d'imitació, en els quals els nens/es hagin d'endevinar quin animal està representant el company.

Avaluació de l'aprenentatge aconseguit:

 • Confeccionar fitxes dels animals treballats.
 • Fer un mural d'una granja, d’una casa i del bosc. Reunir fotos d'animals i agrupar-les segons les categories d’animals de granja, domèstics o salvatges, i col·locar-les al lloc que els correspongui.

INTEGRACIÓ CURRICULAR DEL TALLER COMBI

EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM

L'educació en defensa del medi ambient.

RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM

Els organismes i la seva relació amb el medi.

 

OBJECTIUS

Referits a coneixements, fets i conceptes:

 • Estudiar les parts del cos del conill, la vaca, la gallina, el xai i el porc.
 • Introducció del concepte d'animal de granja.
 • Descoberta dels productes que aquests animals ofereixen a l'home.
 • Relacionar objectes i aliments amb els animals de granja.
 • Comparació d'una granja tradicional i una de moderna.

Referits a procediments:

 • Aprendre a tractar acuradament els animals que es treballen.
 • Donar aliments adequats a cada animal.
 • Deduir els productes i aliments que s'obtenen de cada animal.

Referits a actituds i valors:

 • Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.

Departament d'Educació del Zoo
Pg. Circumval.lació, 3
08003 Barcelona 

 

E-mailescolazoo@bsmsa.cat  
Telèfon: 902 45 75 45 / 93.225.67.87
Fax: 932 252 563 

 

Horari de secretaria:
de dilluns a divendres: de 9:00 a 13:30 i de 15:00 a 16:30