Educación

Trabajo de investigación bachillerato

Activitat pensada per als alumnes de Batxillerat. 

 

La temàtica del Treball de recerca del Batxillerat és triada per cada alumne en coordinació amb el seu tutor. El Zoo de Barcelona ha preparat un curs amb la finalitat d'assessorar els alumnes i facilitar-los l'elaboració del treball. Aquest curs s'adapta a les diferents demandes provinents dels estudiants i, al mateix temps, els orienta i ajuda en l'elecció de la temàtica.

 

Es poden realitzar treballs sobre primats i altres mamífers terrestres, aus i rèptils així com temàtiques de funcionament del Zoo, espècies en perill...
 

El curs consta de tres sessions teòrico-pràctiques en horari extraescolar (de 15 h a 17 h), una tarda setmanal d'assessorament, consultes i entrevistes amb personal del Zoo de Barcelona, així com un nombre variable de visites a les instal•lacions, en els dies i horaris que es desitgin, per fer les observacions que calgui.  

En acabar el taller, el grup podrà passar la resta del dia al recinte del Zoo fins al tancament.

 

El curso consta de tres sesiones teórico-prácticas en horario extraescolar (de 15 h a 17 h), una tarde semanal de asesoramiento, consultas y entrevistas con personal del Zoo de Barcelona, así como un número variable de visitas a las instalaciones, en los días y horarios que se deseen, para hacer las observaciones que sean necesarias.  

 

Al finalizar el taller, el grupo podrá pasar el resto del día en el recinto del Zoo hasta la hora de cierre.

Visita La reproducción

Visita La reproducción

A través de la colección de animales del Zoo, los alumnos aprenden las distintas formas de reproducción de los animales vertebrados y descubren sus estrategias para conseguir tener descendencia.
Visita El comportamiento

Visita El comportamiento

Con esta visita a la colección de animales de nuestro Zoo, que abarca especies solitarias y gregarias, con conductas innatas y aprendidas que presentan distintos grados de complejidad, los alumnos podrán profundizar en su comportamiento.
Visita Animales en peligro

Visita Animales en peligro

Esta visita muestra a los alumnos las principales causas, sean naturales o provocadas por el hombre, que han provocado que muchas especies se encuentren en peligro de extinción.